Projelerimiz

Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi
Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi Bu Proje evsel ve sanayi atıklarının bertarafı” ve “enerji üretimi” konularını tek bir çatı altında toplayıp,tesise getirilen çöplerin önce ayrıştırılıp geri dönüşüme kazandırılması, Ayrıştırmadan arta kalan atıkların silolarda terletilerek nemi ve buharı alınıp içindeki yağın sızdırılması, Silolarda terletilmeden çıkan cürufların sızdırılan yağ ile birlikte çöp yakma teknolojisi ile yakılarak ısıl enerji elde edilmesi ve elektrik enerjisine çevrilmesi. Bu sayede atıkların yakılarak yok edilmesi sürecini kapsar. İncele
Milano Termal Atık Arıtma Tesisi
Milano Termal Atık Arıtma Tesisi AMSA Milano Fabrikası 2000 yılında faaliyete başlamıştır. Martin fırını kullanan üç yanma hattından oluşur. Yatay ızgaralar, her biri 20 t/s'lik bir verime sahiptir. Önceden evsel atıklar tesise teslim edilir İncele